ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ


για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα στο έτος 2020

Στοιχεία Γονέων/Κηδεμόνων
Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα - Διαχειριστή Αίτησης Εισαγωγής


Ενημέρωση και συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή στοιχείων.